Algemene voorwaarden

De TESS is ontwikkeld door Mathilde Tubben en valt als product onder de Tafel van Tubben.

Eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de TESS en scholing op de TESS berusten bij Mathilde Tubben.
 • Mathilde Tubben draagt als auteur van de TESS geen verantwoordelijkheid in welk opzicht dan ook voor foutief of onzorgvuldig gebruik van de TESS en TESS-analyses.
 • Mathilde Tubben heeft het recht om passende maatregelen zoals het afsluiten van het account, uit te voeren bij misbruik van de TESS of bij niet naleving van de algemene voorwaarden.

Gebruikers

 • De TESS mag alleen gebruikt worden in het kader van scholing of met licentie na certificatie.
 • De gebruiker/dramatherapeut verkrijgt het recht gebruik te maken van de TESS voor de duur van de licentieperiode.
 • Het is de gebruiker/ dramatherapeut niet toegestaan de gebruikershandleiding van de TESS of delen daarvan te verveelvoudigen en/of ter beschikking te stellen aan derden.

Persoonsgegevens

 • Er worden online geen tot de persoon herleidbare gegevens vastgelegd
 • Sekse en leeftijd worden online als enige persoonsgegevens van de cliënt vermeld.
 • De gebruiker/dramatherapeut maakt een eigen niet tot de persoon herleidbare code die alleen zij kan koppelen aan een cliënt.
 • De gebruiker/dramatherapeut levert zelf minimale gegevens aan, het betreft alleen gegevens die functioneel worden gebruikt in het TESS werkproces om met de gebruiker te communiceren.

Doeleinden van de persoonsgegevens cliënt die worden verwerkt.

 • De gebruiker/dramatherapeut is voor afname van de TESS gehouden aan een expliciet verzoek aan cliënt(systeem) tot geanonimiseerd gebruik van de onderzoeksgegevens*.
 • De toestemming geldt voor het gebruik van geheel geanonimiseerde gegevens voor onderzoek naar validering en samenhang van de TESS. De gegevens die meegenomen worden in dit onderzoek betreffen: geslacht, leeftijd, ruwe scores TESS, normscores/analyse TESS en eventueel vastgestelde diagnose.
 • Na online invulling van het scoreformulier behorend bij de TESS wordt een automatische analyse gegenereerd die alleen beschikbaar is voor de gebruiker/dramatherapeut die de TESS heeft afgenomen ten einde deze in een cliëntdossier bij de desbetreffende instelling op te slaan. Deze analyse blijft 30 dagen online daarna wordt de analyse gewist.

Beveiliging

 • Doordat steeds de laatste versie update van de gebruikte software is geïnstalleerd, wordt zorg gedragen dat de gebruikte software optimaal beveiligd is
 • Middels een wachtwoord om in te loggen zijn cliëntgegevens beveiligd en kan alleen de desbetreffende gebruiker/dramatherapeut bij deze gegevens.
 • Het systeem geeft een error wanneer een foutief wachtwoord wordt gebruikt om in te loggen en de desbetreffende gebruiker krijgt via de mail een melding hiervan.
 • De gecertificeerde gebruiker/dramatherapeut stelt niet het account en wachtwoord beschikbaar aan derden

* Toestemming voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek:

Om de TESS verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren is nader onderzoek met betrekking tot de validatie van de scorepatronen en samenhang tussen scorepatronen en diagnose nodig. Voor dat onderzoek zijn gegevens (zoals de ruwe TESS-data en Analyse-uitslag) nodig.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat een cliënt expliciet toestemming moet geven voor het gebruik van haar gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.