Wetenschappelijke verantwoording

De wetenschappelijke verantwoording bij de TESS beschrijft het theoretisch referentiekader, de constructie van het instrument, de normering en het onderzoek naar de psychometrische kenmerken.